fbpx

Prelucrarea datelor - GDPR

Politica de Protectie a Datelor Personale

GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL recunoaste importanta protejării vieții private a utilizatorilor site-ului nostru , fapt pentru care a dezvoltat o Politica de Confidențialitate a datelor cu caracter personal informand utilizatorii site-ului de acest lucru, astfel încât acestia în mod liber și voluntar să decidă dacă să ofere firmei GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL datele cu caracter personal solicitate sau cele utilizate pe site la cererea produse oferite.

GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare, politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Site-ul GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL nu conține informații destinate copiilor sub varsta de 18 ani.

GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL nu va colecta date cu caracter personal de la copii sub varsta de 18 ani intenționat. Daca totusi acest lucru se intampla si suntem instiintati de aceasta circumstanta vom elimina de pe site orice informatie.

Pentru recrutarea sau achiziționarea de produse, utilizatorii trebuie să acorde in prealabil lui GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL anumite informații personale (nume si prenume ,adresa de e-mail, etc.). Aceste informații,  GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL le va folosi in vederea formalizarea achizitiei la distanță, pentru a gestiona, administra, livra, extinde, îmbunătăți și adapta serviciile oferite pe site-ul nostru.

Asemanator realizarii activitatilor de promovare și publicitate , în domeniul de produse de sanatate, prin orice mijloace care pot fi de interes pentru a extinde și îmbunătăți produsele noastre, adaptam ofertele noastre la preferințele și nevoile dvs. Informatiile obtinute prin studierea și segmentarea de informații personale și de afaceri care s-au înregistrat în fisierele noastre,vor fii adaptate la nevoile dumneavoastră ca urmare a accesului la site-ul nostru și pentru a permite navigatii personalizate.

Acest fișier este deținut de proprietarul afacerii, GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL.

Utilizatorul accepta in mod expres includerea datelor colectate in timpul navigatiei pe pe site-ul web, sau furnizate prin completarea formularelor in orice forma. Utilizatorul accepta inclusiv cele care decurg din relatia de afaceri si/sau de livrare a produselor achizitionate, in fisierul mentionat mai sus.

In timpul procesului de colectare a datelor, si in fiecare parte a paginii Web in care  sunt solicitate astfel de date, Utilizatorul va fi informat, fie printr-un hyperlink, fie sub forma de formular. Colectarea obligatorie sau nu a acestor date pentru livrarea produselor, cu exceptia comenzii, caz in care  GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL raporteaza utilizatorului necesitatea de a include datele privindidentitatea si adresa, date necesare pentru a face plata, formalizarea si incheierea vanzarii.

GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL se angajeaza in utilizarea datelor incluse in fisier sa respecte confidentialitatea si utilizarea acestora, în conformitate cu scopul fisierului. In plus GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL  se angajează sa respecte obligatia de a pastra si de a adopta toate masurile pentru a preveni alterarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat.

Site-ul are „cookies”

Site-ul are „cookies”, care permit  GR ESTETICA DISTRIBUTION SRL a obtine o serie de date ale Utilizatorului, cum ar fi alte site-uri vizitate anterior de catre utilizator, precum si produsele si serviciile pe care le prefera.

Daca utilizatorul prefera, poate impiedica accesul la „cookies”. Accesul se face prin setarea browser-ului pentru a alerta primirea de „cookies” si pentru a preveni instalarea de „cookies” pe hard disk, caz in care pagina Web poate sa nu functioneze in mod corespunzator din cauza unor motive tehnice.

Legislatia si jurisdictia aplicabila

Prezentarea Conditiilor Generale asa cum si Conditiile Particulare care in cazul acestora se stabilesc, se interpreteaza si se inregistreaza in conformitate cu legea romana.

In caz de controversa se va va solutiona la instanta competenta.